Tôn mạ màu

Tấm lợp kim loại 5 sóng, 6 sóng công nghiệp và 11 sóng dân dụng,
độ dầy va kích thước được cắt theo yêu cầu của khách hàng